Pagalba visa para +37061814429

VAIKŲ LAISVALAIKIS ŠEIMYNOSE

                       Šis laikotarpis įtemptas ir sudėtingas, nežinoma jo trukmė. Užsidarę sporto klubai, neveikia neformaliojo ugdymo būreliai ir kitos užimtumo erdvės. Todėl šiomis dienomis tenka prasimanyti įvairiausios veiklos namų aplinkoje. Vaikai, kartu su socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais žaidžia stalo ir kitus žaidimus, piešia, sportuoja. Mėgstantys skaito knygas, virtualiai bendrauja su draugais, gamina maistą, daro generalinę tvarką. Ieško naujų dar neišbandytų veiklų.

UŽGAVĖNĖS VAIKŲ DIENOS CENTRE

Vasario 17 dieną vaikų dienos centre šurmuliavo Užgavėnių šventė. Šiemet susiburti negalėjome, todėl kiekviena dienos centro grupė linksminosi atskirai.

              ,,Lašiukų“ grupės vaikučiai kartu su socialinėmis darbuotojomis pasipuošė tradicinėmis Užgavėnių kaukėmis, varydami žiemą šoko ir dainavo, žaidė smagius žaidimus, ragavo tradicinių valgių. ,,Žaibukų“ grupės persirengėliai, juokaudami ir triukšmaudami, linkėjo gražaus pavasario. Vaikai leidosi nuo kalno su rogutėmis, skambant armonikos muzikai, linksmai sukosi ratelyje, ragavo blynų ir kitų gardumynų. ,,Draugų klubo“ vaikai persirengę vaizdavo raganas, velnius, kitas mitines būtybes. Turėjome ir Morę, simbolizuojančią žiemos blogį ir negeroves. Atsisveikindami su žiema, dainuodami ir šokdami, bandėme kuo greičiau prisikviesti pavasarį.

              Užgavėnės – viena iš linksmiausių senovinių švenčių, įkvepianti  kūrybai ir bendrystei, teikianti optimizmo ir vilties… Laukime šilto ir gražaus pavasario, jis tikrai jau ne už kalnų…

UŽGAVĖNĖS 2021

             Užgavėnės – siautulingiausia ir smagiausia žiemos šventė. Švenčiama likus 46 dienoms iki Velykų, šventė paprastai žymi žiemos pabaigą. Tai virsmo šventė, kurios papročiai susiję su žemės žadinimu naujam gyvybės ciklui, žiemos demonų išvarymu, siekiant, kad greičiau atgimtų augalija, o ir pats žmogus atsikratytų jį slegiančių negerovių ir būtų įkvėptas geresniam gyvenimui.

              Linksmiausia žiemos šventė šiais metais buvo kitokia, tačiau šeimynų vaikai nenusiminė. Šventę puikiausiai atšventė saugiai, neišėjus namų. Kad namuose minima kalendorinė šventė būtų džiaugsmingesnė, vaikai patys gaminosi kaukes, žaidė žaidimus.  Skanduotėmis varė žiemą iš kiemo. Žinoma, skaniai bei sočiai valgė…