Pagalba visa para +37061814429

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

 

Informacijos apie pažeidimus Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose teikimo tvarkos aprašas.

Informacijos apie pažeidimus Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose (toliau – Įstaiga) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo  globos namuose veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Įstaigoje,  ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

7.2. atsiųsti informaciją Įstaigos elektroninio pašto adresu pranesk@socnamai.lt

Informacijos apie pažeidimus socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas

Priedas

Pranešimo apie pažeidimą forma