Pagalba visa para +37061814429

 

Įgyvendinant  2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0012, kurio tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Panevėžio mieste.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija nuo 2019 m. birželio 27 d. pradėjo vykdyti projektą „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“, kurio partneris yra Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai.

Šio projekto metu nupirktas gyvenamasis namas ir pritaikytas vaikams su specialiaisiais poreikiais. Prioritetinis tikslas – socialinės globos kokybės gerinimas, sudarant galimybę vaikams gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius vaiko poreikius, skatinant jų savarankiškumą, dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį.

Pagal šeimai artimos aplinkos modelį veikiantys globos namai, įsteigti  bendruomenėje, skirti aštuoniems likusiems be tėvų globos vaikams, neįgaliems vaikams ar vaikams turintiems kitų specialiųjų poreikių. Vaikai gali gyventi jiems pritaikytoje saugioje aplinkoje, nevaržančioje savarankiškumo ir sudarant galimybę privatumui.

Projektui skirta 244 251 Eur ES lėšų. Institucinės globos pertvarkos projektui lėšos skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 27 d.–2021 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

.